header_symposium_Almere.jpg

Wijkteams en sociale dienst:het verbinden van twee werelden

Een symposium over strategie en uitvoering 5 jaar na decentralisatie

 

Jerzy Soetekouw Al vanaf haar ontstaan is Almere een stad waarin wordt gepionierd. Daarom is ze na de decentralisaties vol optimisme aan het experimenteren geslagen om transformatie-opgaves in het sociaal domein tot een goed einde te brengen. Dat blijkt echter weerbarstiger dan verwacht en gehoopt. Net als andere gemeenten, kampt Almere bijna vijf jaar na de decentralisaties met het feit dat de uitgaven in het sociaal domein juist zijn toegenomen; vaak met financiële tekorten tot gevolg.

Hulp dichter bij kwetsbare inwoners organiseren heeft (nog) niet geleid tot lagere uitgaven en een effectievere ondersteuning. Een recent rapport van het Centraal Planbureau concludeert dat gemeenten met wijkteams inwoners vaker doorverwijzen naar duurdere hulp. Of dit negatief is, of juist positief, is (nog) niet duidelijk. Feit is dat met toenemende kosten en een gelijkblijvend budget, minder mensen kunnen worden geholpen.

Als inwoner moet je de zekerheid hebben dat de ondersteuning die je krijgt effectief is. Als wijkteam en sociale dienst onvoldoende samenwerken is effectieve hulp onmogelijk.

Gemeenten staan dan ook op een kruispunt. Gaan we door op de ingeslagen weg en accepteren we dat de ondersteuning van kwetsbare inwoners verschraalt? Of weten we de hulp die we inwoners bieden effectiever te maken en daarmee betaalbaar te houden?

In Almere is gekozen voor pionieren. In twee wijkteams is een pilot uitgevoerd waarin is samengewerkt door wijkteams en de sociale dienst. Om te weten of dat pionieren écht wat heeft opgeleverd, werd AEPB Onderzoek en Advies gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren op basis van effectonderzoek met big-data.

Dit symposium gaat over de zoektocht van gemeenten hoe we de twee werelden van de wijkteams en de sociale dienst kunnen verbinden. De pilot en het onderzoek ernaar hebben in Almere waardevolle lessen opgeleverd. Sommige vielen negatief uit, want soms werkt iets niet zoals je hoopt. Maar ook dat is leerzaam. Andere lessen lieten zien dat we juist in de goede richting gaan.

Het belangrijkste is dat we onze kwetsbare inwoners willen blijven helpen. Daarvoor moeten we eerst weten wat we kunnen doen dat werkt. En dat is alleen mogelijk als we onze kennis met elkaar delen om samen lessen voor de toekomst te trekken. Dit willen we samen doen met andere gemeenten. Het is dan ook verheugend dat zoveel directeuren in het sociaal domein hebben toegezegd dat ook zij hun kennis willen delen. Aan het einde van het symposium hopen wij dat al die lessen een bijdrage kunnen leveren aan een volgende stap in de transformatie van wijkteams en sociale dienst in gemeenten door heel Nederland. Doet u met ons mee?

 

Jerzy Soetekouw Wethouder Sociaal domein, Diversiteit en Inclusie, Gemeente Almere

 

 

 

footer_symposium

Programma

Dagvoorzitter Pieter Hilhorst 

 

09.00-09.30 Inloop, koffie en thee staat voor u klaar.

 

09.30-11.00 Verkenning

Jerzy Soetekouw Opening wethouder
Floris Lazrak Directeur AEPB Onderzoek en advies     
Arre Zuurmond Ombudsman Metropool Amsterdam

 

11.15-11.55 Verdieping 1

Peter Benschop Afdelingsmanager  Sociale Zaken, Almere 
Allet Dopmeijer Programmadirecteur Sociaal Domein, Almere
Ronald Vanderbosch Directeur Participatie, Amsterdam
Yvonne Bieshaar Directeur Sociaal Domein, Eindhoven
Jon Meijer Concerndirecteur Werk & Inkomen, Rotterdam
Henk Procé Concerndirectie, Sociaal Domein, Publieksdienstverlening en Services, Zwolle
Toke Tom Themadirecteur Sociaal, Utrecht

11.55-12.45 Verdieping 2

Anne Kristie Hoogbruin Teammanager Ondersteuning en Welzijn, Zorg en Welzijn, Almere
Robin Driessen Teammanager Handhaving, Inkomen & Intake, Werk en Inkomen, Almere
Christa Brinkhuis Manager afdeling activering, Amsterdam
Iris Leene Manager Eenheid Activering en Inkomen, Apeldoorn
Wynand Dassen Procesmanager Wijkgestuurd Werken, Werk & Inkomen, Rotterdam
Irma Stroet  Concerndirecteur aandachts-gebied Maatschappelijke Ontwikkeling, Zaanstad
Tamara van Alterna Bestuurder Wijkteams Amersfoort

 

13.30-14.15 Verbinding (paneldiscussie)

Erik Dannenberg Voorzitter DIVOSA
Gea Vermeulen Concerndirecteur  Sociale stad en Participatie, Almere
Yvonne Bieshaar Directeur Sociaal Domein, Eindhoven
Floris Lazrak Directeur AEPB Onderzoek en advies

 

14.15-14.30 Slotwoord Pieter Hilhorst 

 

14-30-15.30 Wij bieden u een drankje aan, waarna u de gelegenheid heeft om de aanwezige sprekers en deelnemers te ontmoeten.

 

Algemene informatie

Locatie KAF,
Kunstlinie Almere Flevoland
Esplanade 10, 1315 TA Almere

Doelgroep: directeuren, managers en beleidsambtenaren sociaal domein, leden van rekenkamers, bestuurders, raadsleden en overige geïnteresseerden.

Deelname is kosteloos, u dient zich voor 23 juni 2019 aan te melden.

Download de uitnodiging
Download het blokkenschema
Download het programma